Tag: posts

फेबुगिरी

फेबुगिरी

अमृता, काय सांगशील तुझ्या पोटी वाढत असलेल्या तुमच्या बाळाला? तुमच्या प्रेमाबद्दल? तुमच्या वाट्याला आलेल्या द्वेषाबद्दल? उबदार आयुष्याचे चार क्षणही वाट्याला ...

फेबुगिरी

फेबुगिरी

चहाचा कप हातात दिल्यानंतर तो सांगत होता... "अरे त्या वर्षी अप्पांच्या पायाला दुखापत झाली होती आणि मीही लहान होतो. ऐनवेळी ...

दिवाळीअंक

आमची शिफारस